Microsoft: Office 365 đang chặn email từ các miền của Google, LinkedIn.Microsoft đang nỗ lực giải quyết sự cố Office 365 khiến các email hợp pháp được gửi từ nhiều miền (bao gồm cả Google và LinkedIn) bị gắn thẻ là độc hại và bị sẽ cô lập.

“Người dùng gặp nhiều vấn đề liên quan đến luồng email, liên kết trong email và cổng Microsoft Defender”, Microsoft cho biết trong trung tâm quản trị Microsoft 365.

“Một số người dùng thấy email hợp pháp bị cô lập / đánh dấu là độc hại trong Exchange Online Protection & Defender dành cho Office 365.”

Microsoft cho biết vấn đề bắt nguồn từ một sự cố chặn được đặt trên các miền hợp lệ và lành mạnh, dẫn đến các email hợp pháp vô tình bị cách ly.

How to Block Email: Tech Advisor

Các tình huống gửi email bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vấn đề đang diễn ra này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Người dùng có thể không gửi hoặc nhận email từ các miền khác nhau. Một số miền bao gồm Google và LinkedIn.
  • Người dùng có thể nhận thấy các tin nhắn hợp pháp đang bị cô lập.
  • Người dùng không thể truy cập các liên kết trong email vì chúng được xác định là có rủi ro.
  • Người dùng có thể bị chặn gửi email nếu thư của họ bị phát hiện không chính xác là spam hoặc phishing.
  • Quản trị viên có thể thấy sự chậm trễ trong việc nhận thông tin cảnh báo mới nhất và thông tin email trong Threat Explorer.
  • Microsoft Defender có thể nhận được một lượng lớn cảnh báo sai, có thể dẫn đến độ trễ khi điều hướng trong cổng Microsoft Defender.

Hơn nữa, người dùng Microsoft Defender cho Office 365 và Microsoft 365 Defender sẽ thấy tác động kèm theo bao gồm:

  • Sự gia tăng số lượng cảnh báo liên quan đến URL cho các URL không độc hại.
  • Sự gia tăng số lượng các cuộc điều tra Zapped Phish AIR trong Microsoft Defender for Office
  • Email hợp pháp được đánh dấu là độc hại trong Threat Explorer.
  • Sự chậm trễ trong việc nhận thông tin email mới nhất trong Threat Explorer.

“Chúng tôi đã chạy các lệnh để bỏ chặn các URL, điều này sẽ giảm thiểu tác động đối với tất cả các email và liên kết mới trong các email”, công ty nói thêm.

“Chúng tôi đang làm việc để trả lại các email đã bị cô lập, cũng như kiểm tra các tùy chọn để khôi phục tình trạng của cổng Microsoft Defender.”

Update 1: Microsoft đã sửa lỗi dẫn đến các email hợp pháp bị cô lập và đang nỗ lực phát hành các thư đã gặp sự cố như vậy do nhầm lẫn.

Update 2: Microsoft đã xử lý tất cả các email bị cô lập nhầm và hiện đang bỏ chặn người dùng vẫn không thể gửi tin nhắn mới.

Update 3: Microsoft đã giải quyết các vấn đề cô lập email và bỏ chặn tất cả người dùng bị ảnh hưởng. Vẫn đang làm việc để khôi phục hoàn toàn Microsoft Defender Portal.

Đây là một câu chuyện vẫn chưa có hồi kết …

nguồn: bleepingcomputer.Bài Viết liên quan

Mạng Xã Hội

55,084FansLike
471FollowersFollow
23,364SubscribersSubscribe

Bài Viết Nổi Bật